Termeni și condiții

Versiunea din 14.04.2023

A. Domeniul de aplicare

 1. Acești Termeni și condiții („T&C” sau „Contractul”) se aplică și guvernează utilizarea site-ului web www.gaminator.com și a aplicației („Site-ul web/Aplicația” „Gaminator” ) furnizate de Funstage GmbH cu adresa sa înregistrată la Wiedner Hauptstraße 94, 1050 Viena, Austria ( „Operatorul” ). T&C se aplică, de asemenea, în special achiziției de monedă virtuală (de exemplu, „Creditele Gaminator”) de către utilizatorii site-ului web/aplicației ( „Jucătorii” sau „Utilizatorii”). Aplicația pentru dispozitive mobile Gaminator poate fi obținută de la furnizori terți, inclusiv din Google Play Store și Apple App Store, precum și sub formă de aplicație web. Acest lucru permite ca Gaminator să fie jucat pe smartphone-uri, tablete și în browserele acceptate.
 2. Modul de utilizare pe dispozitivele mobile sau prin intermediul browserelor web nu afectează aplicabilitatea T&C.
 3. Operatorul își rezervă în mod expres dreptul de a modifica acești T&C în orice moment.

B. Locul încheierii contractului

 1. Raportul juridic dintre Operator și Utilizator este guvernată de legea austriacă, excluzând prevederile dreptului internațional privat austriac și ale Legii ONU privind vânzările, cu excepția cazului în care legea exclusă este mai favorabilă utilizatorului, cum ar fi Regulamentul (CE) 593/2008. Locul îndeplinirii este Viena.
 2. Instanța competentă pentru orice dispute care decurg din sau în legătură cu existența, încheierea sau încetarea raportului juridic dintre Utilizator și Operator este instanța responsabilă pentru primul District municipal din Viena, cu excepția cazului în care se aplică alte prevederi legale.

C. Obiectul activității

 1. Operatorul oferă diverse jocuri de sloturi pe Site-ul web/Aplicație.
 2. Operatorul poate, la propria discreție, să ofere acces la site-ul web/aplicație și la orice conținut și/sau servicii oferite în acesta/aceasta, sub rezerva anumitor condiții. În plus, accesul la Site-ul web/Aplicație și la orice conținut și/sau servicii oferite în acesta/aceasta poate fi, de asemenea, limitat temporar sau permanent în orice moment. În astfel de cazuri, Utilizatorii vor fi notificați.
 3. Operatorul își rezervă dreptul de a extinde, modifica, completa sau restricționa în mod continuu serviciile care sunt oferite.
 4. Site-ul web/Aplicația sunt oferite pentru platformele disponibile pe smartphone și tabletă prin Google Play Store și Apple App Store și sunt, de asemenea, disponibile pentru anumite browsere web de pe computerele desktop. În acest sens, se aplică și prevederile furnizorului terț respectiv.
 5. Dacă Aplicația este descărcată pe dispozitivul Utilizatorului printr-o conexiune la internet și utilizată pe acest dispozitiv, costurile de conectare rezultate depind de furnizorul de servicii de telefonie mobilă sau de internet aplicabil și sunt taxate separat. Se precizează în mod expres că costurile de conectare percepute de furnizorul de servicii de telefonie mobilă sau de internet, precum și orice alte taxe de bază, nu intră în mod categoric în sfera serviciilor Operatorului.
 6. Site-ul web/Aplicația sunt supuse dreptului de autor și protecției mărcii comerciale ale Operatorului. Utilizatorilor li se permite să salveze aplicația pe dispozitivele lor. Alte mijloace de stocare, copierea, reproducerea în orice alt mod și editarea sau distribuirea aplicației sub orice formă sunt strict interzise.
 7. Operatorul își rezervă dreptul de a modifica, reduce și/sau extinde în mod continuu furnizarea Site-ului web/Aplicației și/sau de a modifica prețurile pentru Site-ul web/Aplicație în orice moment, fără a oferi motive. În plus, Operatorul are dreptul, la propria sa discreție, să înceteze furnizarea Site-ului web/Aplicației. În cazul în care Operatorul își exercită acest drept, nu are obligații față de Utilizator. Utilizatorul nu are dreptul la rambursare în cazul în care Site-ul web/Aplicația pe care a descărcat-o nu mai sunt furnizate sau sunt furnizate numai sub rezerva unor condiții restricționate sau modificate.

D. Condițiile de participare

 1. Utilizatorul are dreptul de a participa la jocurile și serviciile de sloturi oferite pe Site-ul web/Aplicație numai sub rezerva domeniului de aplicare, condițiilor și/sau restricțiilor impuse de Operator. Aceste condiții și/sau restricții se pot aplica tuturor Utilizatorilor, grupurilor de Utilizatori sau numai utilizatorilor individuali.
 2. Configurația tehnică a dispozitivului Utilizatorului este responsabilitatea exclusivă a Utilizatorului. Paginile Ajutor și Întrebări frecvente conțin detalii privind configurația recomandată. Operatorul oferă asistență gratuită Utilizatorilor. Utilizatorii nu au dreptul de a primi răspuns la întrebările acestora. Asistența pentru utilizatori poate fi obținută folosind formularul de asistență de pe Site-ul web/Aplicație.
 3. Asistența este oferită gratuit. Utilizatorii nu au dreptul la servicii suplimentare gratuite. Orice servicii suplimentare pot fi întrerupte de către Operator în orice moment.

E. Înregistrarea

 1. Toți Utilizatorii Gaminator vor accepta și vor fi de acord cu T&C. Dacă Utilizatorii nu acceptă T&C, aceștia nu pot utiliza Site-ul web/Aplicația și trebuie să utilizeze opțiunea de dezinstalare și/sau ștergere.

 2. Pe lângă conturile înregistrate prin Facebook, Apple și/sau e-mail, Utilizatorii pot juca ca oaspeți, acest lucru fiind numit și „mod de încercare”. Modul de încercare permite utilizarea Site-ului web/Aplicației, dar nu acceptă toate funcțiile activate pentru utilizatorii înregistrați. Moneda virtuală (de exemplu, Creditele Gaminator) achiziționată prin modul de încercare rămâne salvată pe dispozitivul Utilizatorului. Dacă Utilizatorul se află în modul de încercare și ulterior înregistrează un cont prin Facebook și/sau e-mail pe Site-ul web/Aplicație, moneda virtuală dobândită în modul de încercare va fi atribuită contului înregistrat.

 3. Accesarea Gaminator este gratuită și permite utilizarea generală a jocurilor de sloturi selectate incluse pe Site-ul web/Aplicație.

 4. În cazul înregistrării contului prin e-mail, vor fi colectate următoarele date despre utilizator:

  • Adresa de e-mail
  • Pseudonimul

  În cazul înregistrării contului prin Facebook, vor fi colectate următoarele date din contul de Facebook al Utilizatorului:

  • Numele (prenumele și numele de familie);
  • Genul;
  • Adresa de e-mail
  • ID-ul de utilizator Facebook;
  • Simbolul Facebook;
  • Fotografia de profil de pe Facebook;
  • Locația înregistrată pe Facebook;
  • Prietenii din aplicația Facebook.

  În cazul înregistrării contului prin Apple, sunt colectate următoarele informații din contul Apple:

  • Identificatorul Apple pentru dezvoltatori;
  • Detaliile de conectare Apple;

  În toate cazurile, Utilizatorii trebuie să confirme că au cel puțin 18 ani la momentul înregistrării.

 5. Prin înregistrarea pe Gaminator, pseudonimul Utilizatorului, o poză de avatar preselectată sau fotografia de profil de pe Facebook a acestuia vor fi accesibile celorlalți Utilizatori pe Site-ul web/Aplicație. În plus, dacă este cazul, Utilizatorul își va oferi consimțământul separat ca Operatorul să efectueze postări în numele său.

 6. Utilizatorul confirmă că nu i-a fost anterior interzis să joace jocul de către Operator sau de către o companie asociată Operatorului. Este permis un singur cont înregistrat pentru fiecare Utilizator.

 7. Pentru a oferi Utilizatorului cea mai bună experiență posibilă, Operatorul folosește diferite canale pentru a promova bonusuri speciale, reduceri de preț, funcții noi și informații generale despre actualizări, jocuri de sloturi noi, activități în joc, modificări ale statutului Utilizatorului sau promoții viitoare și prețuri individuale. Aceste canale pot include, dar nu se limitează la următoarele:

  • Adresa de e-mail: furnizată de Utilizator în timpul înregistrării prin Facebook, Apple sau e-mail. Utilizatorul poate activa sau dezactiva oricând acest canal de comunicare pe Site-ul web/Aplicație.
  • Notificare push: Utilizatorul poate activa și dezactiva această funcție pe Site-ul web/Aplicație.
  • Aplicație: notificări generice din Aplicație, cum ar fi bannere sau butoane pe pagina introductivă, mesaje prin inbox sau promoții speciale în magazin.
   Notificarea privind confidențialitatea oferă detalii suplimentare despre comunicările de marketing și drepturile utilizatorului.
 8. Operatorul are dreptul de a interzice Utilizatorului să participe la anumite sau la toate serviciile și să utilizeze o parte sau tot conținutul, inclusiv permanent, din cauza nerespectării T&C. În astfel de cazuri, nu va putea fi efectuată nicio plată din Creditele Gaminator care au fost câștigate sau achiziționate de către Utilizator.

 9. Operatorul are dreptul să stabilească o limită lunară pentru achizițiile Utilizatorului.

 10. Utilizatorul trebuie să își protejeze detaliile de conectare la Facebook, detaliile de conectare la Apple sau adresa de e-mail împotriva oricărei utilizări neautorizate de către terți. Orice activitate desfășurată folosind contul înregistrat al unui Utilizator va fi atribuită acestuia.

 11. Site-ul web/Aplicația este disponibil/ă numai persoanelor fizice care au împlinit vârsta minimă de 18 ani la data înregistrării. Site-ul web/Aplicația este destinat/ă numai în scopuri de divertisment. Operatorul nu colectează cu bună știință informații referitoare la persoanele care nu au împlinit încă vârsta minimă de 18 ani. În cazul în care Utilizatorul furnizează în mod intenționat informații eronate cu privire la vârsta sa, acest lucru se va califica ca o încălcare a T&C și va da dreptul Operatorului să închidă imediat contul Utilizatorului și să oprească toate serviciile.

 12. Jucătorul are dreptul de a solicita o revocare a acordului contractual cu Funstage în curs de 14 zile de la înregistrarea unui cont sau de la finalizarea plății pentru moneda virtuală (vezi secțiunea J), fără a furniza niciun motiv sau justificare.

F. Dreptul de proprietate asupra conținutului

 1. Prin crearea unui cont prin intermediul Facebook sau prin trimiterea unui e-mail către site/aplicație, utilizatorul recunoaște că întregul conținut al site-ului/aplicației se află în proprietatea unică și nelimitată a Operatorului. Utilizatorul, precum și orice persoană care accesează un cont pe site/aplicație se obligă să utilizeze toate serviciile furnizate pe site/aplicație, precum și conținutul și informațiile integrale, pe care le conțin, exclusiv în scopul utilizării personale sau private în conformitate cu Termenii și Condițiile Generale și să nu le modifice, să le copieze, să le publice, să le distribuie sau să le folosească în orice alt mod, respectiv să nu folosească mijloace tehnice pentru a interveni în vreun fel în cadrul site-ului/aplicației, în serviciile acestuia sau în orice conținut și informație, pe care acestea le conțin.

G. Interzicerea utilizării necorespunzătoare

 1. Utilizarea necorespunzătoare a Site-ului web/Aplicației este strict interzisă. Utilizarea necorespunzătoare include în special, dar nu se limitează la următoarele:
  • Furnizarea intenționată de informații incorecte sau înșelătoare, inclusiv vârsta;
  • Încercarea de a influența rezultatele jocurilor prin intervenția în program sau prin orice alte mijloace neautorizate;
  • Cauzarea intenționată a erorilor și a perturbărilor pentru a influența cursul unui joc;
  • Încălcarea altor reglementări incluse în T&C.
 2. În mod special, utilizatorul se obligă de asemenea să nu:
  • Încerce să decompileze sau reproducă software-ul de joc utilizat în Site-ul web/Aplicație, să intervină în acest software în orice alt mod sau să dezvolte software care intervine în software-ul de joc și în comunicarea client-server utilizate în Site-ul web/Aplicație;
  • Utilizeze orice programe software care permit utilizarea inteligenței artificiale;
  • Utilizeze software care, numai la discreția Operatorului, este considerat a constitui un program care permite utilizatorilor să trișeze;
  • Utilizeze scripturi neautorizate de către Operator;
  • Utilizeze software care să permită utilizatorului să analizeze sau să reproducă Site-ul web/Aplicația sau jocurile individuale sau să intervină în Site-ul web/Aplicație și în jocuri sau în programarea acestora în orice alt mod;
  • Utilizeze programe care solicită excesiv serverul.
 3. Operatorul își rezervă dreptul de a lua măsurile necesare, acolo unde este necesar, pentru a detecta și a preveni utilizarea oricăror intervenții de către utilizatori, în special prin identificarea sau localizarea programelor instalate pe dispozitivul mobil al unui Utilizator sau crearea de profiluri ale comportamentului jucătorului în scopuri de securitate și investigare. În cazul în care Operatorul identifică utilizarea unui software interzis sau are motive întemeiate să suspecteze că acesta este utilizat, acesta are dreptul de a bloca accesul Utilizatorului relevant la Site-ul web/Aplicație, de a reține și/sau de a șterge orice monedă virtuală conținută pe Site-ul web/Aplicație și/sau de a interzice Utilizatorului, temporar sau permanent, utilizarea integrală sau parțială a Site-ului web/Aplicației sau a oricăror alte servicii și conținut furnizate de Operator sau de companiile asociate Operatorului.

H. Sancțiunile pentru utilizarea necorespunzătoare

 1. În cazul utilizării necorespunzătoare de către un Utilizator, Operatorul își rezervă dreptul de a rezilia contractul fără notificare. În plus, Operatorul are dreptul de a anula orice joc în desfășurare și de a exclude utilizatorul respectiv, cu sau fără notificare prealabilă, de pe Site-ul web/Aplicație și de a șterge și/sau reține orice monedă virtuală.

I. Rezilierea

 1. Ambele părți ale contractului, adică atât Utilizatorul, cât și Operatorul, pot rezilia contractul în orice moment, cu efect imediat, fără a prezenta motive. Dacă Utilizatorul dorește să-și retragă consimțământul sau dorește să rezilieze contractul, jucătorul își poate șterge permanent contul din setările Aplicației. Utilizatorul pierde orice drept de a utiliza Aplicația și orice servicii, conținut sau Credite Gaminator dobândite în legătură cu Aplicația. Orice Credite Gaminator și informații despre statut sunt șterse împreună cu contul Utilizatorului.

J. Moneda virtuală

 1. Operatorul oferă Utilizatorilor posibilitatea de a achiziționa și utiliza așa-numitele monede virtuale, de exemplu, Creditele Gaminator, pe Site-ul web/Aplicație. Aici, utilizatorul poate achiziționa monede virtuale contra cost dintr-un magazin. Operatorul ar putea introduce monede virtuale suplimentare, altele decât Creditele Gaminator, în viitor. Utilizatorul poate primi, de asemenea, monede virtuale gratuit.
 2. Achiziționarea de monede virtuale, cum ar fi Creditele Gaminator, dă dreptul Utilizatorului să le utilizeze numai în contextul și în conformitate cu jocurile de sloturi și cu caracteristicile Site-ului web/Aplicației. Nu pot fi achiziționate drepturi suplimentare cu privire la monedele virtuale achiziționate, cum ar fi dreptul de proprietate sau plata. Singurul scop al achiziționării este permisiunea de utilizare a monedelor virtuale achiziționate în contextul și în conformitate cu jocul sau cu caracteristica jocului de sloturi respectiv, sub rezerva restricțiilor în ceea ce privește timpul, conținutul și locația.
 3. Indiferent de terminologia folosită în Site-ul web/Aplicația sau în jocul de sloturi, prin achiziționarea de monede virtuale precum Credite Gaminator, Utilizatorul dobândește exclusiv dreptul de a utiliza monede virtuale în conformitate cu T&C. Orice restituire, răscumpărare, rambursare sau plată în monedă reală este exclusă. În cazul încălcării T&C, Operatorul are dreptul să retragă și să anuleze unul sau toate drepturile emise pentru utilizarea monedelor virtuale. Dacă această relație contractuală este reziliată din orice motiv, toate drepturile emise pentru utilizarea monedelor virtuale pe Site-ul web/Aplicație sunt anulate. Orice monedă virtuală pe care Utilizatorul o mai are la momentul rezilierii va fi ștearsă. Utilizatorul nu are dreptul la rambursare sau plată.
 4. Dacă utilizarea Site-ului web/Aplicației este interzisă legal în țara Utilizatorului, Utilizatorul trebuie să se abțină de la utilizarea Site-ului web/Aplicației. Moneda virtuală utilizată pe Site-ul web/Aplicație poate fi achiziționată numai de Utilizatorii ale căror țări permit achiziția monedei virtuale.
 5. Utilizatorului i se interzice în mod expres vânzarea, transferul sau achiziția de conturi și/sau monedă virtuală către sau de la jucători sau alte persoane terțe. În plus, nu e permisă achiziționarea, vânzarea sau schimbul monedei virtuale în afara site-ului/aplicației. Încălcarea acestor prevederi constituie o violare a Termenilor și Condițiilor Generale și vor atrage după sine închiderea contului și întreruperea serviciilor Operatorului.
 6. Serviciile Site-ului web/Aplicației, orice date de pe serverele Operatorului și orice conținut de utilizator sunt proprietatea exclusivă și nerestricționată a Operatorului.
 7. Monedele virtuale disponibile sunt afișate pe Site-ul web/Aplicație. Operatorul își rezervă dreptul de a modifica, reduce și/sau extinde în mod continuu furnizarea de Credite Gaminator și alte monede virtuale și/sau de a modifica prețurile pentru Creditele Gaminator și alte monede virtuale în orice moment, fără a specifica motivele. În plus, Operatorul are dreptul, la propria discreție, să înceteze furnizarea de monede virtuale sau să le pună la dispoziție fie gratuit, fie contra cost. În cazul în care Operatorul își exercită acest drept, nu are obligații față de Utilizator. Utilizatorul nu are dreptul la rambursare în cazul în care monedele virtuale de pe Site-ul web/Aplicația pe care le-a folosit gratuit nu mai sunt furnizate sau sunt furnizate doar în condițiile modificate. Acest lucru se aplică oricărei monede virtuale oferite gratuit, atât temporar, cât și netemporar. În plus, Operatorul are dreptul de a șterge sau modifica contul de joc și istoricul asociat al jucătorului sau orice alte monede virtuale în orice moment, fără a specifica motivele. Într-un astfel de caz, Utilizatorul are dreptul de a rezilia contractul cu efect imediat. Sunt excluse orice alte revendicări ale Utilizatorului.
 8. Plata pentru monedele virtuale se face prin intermediul furnizorului de plăți terț relevant, cum ar fi Google Play Store sau Apple App Store.
 9. Moneda pentru achiziționarea de Credite Gaminator sau orice altă monedă virtuală utilizată pe Site-ul web/Aplicație depinde de furnizorul utilizat pentru a efectua plata către Google Play Store, Apple App Store și de țara Utilizatorului.
 10. Plata pentru monedele virtuale utilizate pe Site-ul web/Aplicație este finalizată odată ce suma plății a fost creditată irevocabil în contul furnizorului terț. Toate conturile și/sau tranzacțiile monetare sunt verificate de către Operator fără responsabilitate juridică. Orice cont suspect și/sau tranzacție monetară suspectă se va raporta autorităților responsabile.
 11. Operatorul își rezervă dreptul, la propria discreție, de a refuza alocările de monede virtuale sau de a impune limite privind numărul de monede virtuale sau suma totală. În cazul în care se suspectează înșelăciune sau încălcări ale prevederilor legale/acestor T&C, Operatorul este îndreptățit să suspende procesele de achiziție și tranzacțiile de plată asociate până la clarificarea situației. Se aplică și prevederile de la punctul H de mai sus.

II. Responsabilitatea juridică și garanția

 1. Pretențiile pentru daune din partea Operatorului, companiilor asociate Operatorului și agenților desemnați de Operator în legătură cu serviciile și conținutul furnizat pe Site-ul web/Aplicație sunt excluse, cu excepția cazului în care daunele relevante au fost cauzate în mod deliberat sau ca urmare a neglijenței grave a Operatorului sau a companiilor asociate Operatorului sau a agenților desemnați de Operator. Această limitare a responsabilității nu se aplică vătămărilor personale.
 2. Operatorul, companiile asociate Operatorului, agenții desemnați de Operator sau companiile asociate Operatorului și/sau partenerii de distribuție a Site-ului web/Aplicației desemnați de Operator sau companiile asociate Operatorului sunt responsabile numai pentru daunele care nu intră în sfera de aplicare a Legii privind responsabilitatea pentru produse în cazul în care se aplică prevederile legale.
 3. Operatorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru daunele de orice fel rezultate din utilizarea greșită a Site-ului web/Aplicației de către Utilizator. În plus, Operatorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru daunele de orice fel rezultate din utilizarea greșită a Site-ului web/Aplicației de către terți, adică alte persoane decât Operatorul, companiile asociate Operatorului, agenții desemnați de Operator sau Utilizatorul, cu excepția cazului în care utilizarea greșită de către terț a fost cauzată în mod deliberat sau ca urmare a unei neglijențe grave a Operatorului.
 4. Operatorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru eventualele daune rezultate din circumstanțe independente de controlul Operatorului (forță majoră etc.)
 5. Utilizatorul este obligat să informeze Operatorul cu promptitudine în cazul oricărei încălcări a T&C. Utilizatorul este, de asemenea, obligat, în cazul oricărei încălcări a acestor T&C, să despăgubească Operatorul împotriva oricăror daune și pretenții rezultate din partea terților și să plătească pentru orice pierderi, costuri sau daune rezultate. Acest lucru nu afectează obligația Operatorului de atenuare.

III. Alte prevederi

 1. Operatorul se asigură că numerele aleatorii ale jocurilor sunt generate de un generator de numere aleatorii recunoscute la nivel internațional și nu sunt influențate în niciun fel de către Operator.
 2. Versiunea actualizată a T&C poate fi găsită în aplicație sub „Setări” > „Informații juridice”. Utilizatorul trebuie să citească T&C. Dacă o nouă versiune a T&C este publicată, Utilizatorului i se va solicita să accepte noua versiune. În cazul în care Utilizatorul nu acceptă noua versiune a T&C, Utilizatorul nu poate utiliza niciun serviciu furnizat de Operator. În cazul în care Utilizatorul dorește să-și șteargă contul, acesta/aceasta trebuie să solicite ștergerea contului său prin intermediul asistenței și să șteargă Aplicația.
 3. Orice notificări și declarații care afectează această relație contractuală sunt valabile doar dacă sunt făcute pe Site-ul web/Aplicație.
 4. Contractul rămâne în vigoare chiar dacă prevederile și condițiile individuale se dovedesc a fi nule din punct de vedere juridic. Acest lucru nu se aplică dacă, într-un astfel de caz, respectarea contractului ar constitui o dificultate nerezonabilă pentru una dintre părțile contractului.