Adatvédelem

Adatvédelmi nyilatkozat kelte: 2023.04.14.

Bevezető

Ez az Adatvédelmi nyilatkozat („Nyilatkozat”) azt határozza meg, miként gyűjt és kezel személyes adatokat az Ausztriában bejegyzett Funstage GmbH (cégjegyzékszáma: 258215d, székhelye: Wiedner Hauptstraße 94, 1050 Vienna, Austria) (a „Vállalat”, illetve „mi” és ennek egyéb formái) a https://www.gaminator.com, play.gaminator.com weboldalokon és a Gaminator mobil alkalmazáson („Weboldal/Alkalmazás”) keresztül. Személyes adat minden olyan információ, mely alapján a felhasználó („Ön” és ennek egyéb formái) közvetlenül vagy közvetve azonosítható, pl. név, helyszín, online azonosító, nem, pénzügyi adat stb., („Személyes adat”). A Nyilatkozat ezen személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogairól is áttekintést ad.

Weboldalunk/Alkalmazásunk használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a Nyilatkozatot. A Weboldal / Alkalmazás használatával, az azokon keresztül történő regisztrációval vagy kérdés benyújtásával azokon keresztül vagy más úton – köztük telefonon vagy e-mailben – elfogadja ezt a Nyilatkozatot.

A Nyilatkozatot az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről szóló (EU) 2016/679 rendeletének (2016. április 27.) („GDPR”) és az osztrák adatvédelmi törvénynek [Datenschutzgesetz] megfelelően alakítottuk ki.

Elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy védjük személyes adatait, valamint biztonságos és jogszerű szolgáltatásokat nyújtsunk. A Nyilatkozat az alábbi szakaszokból áll:

Ki kezeli az adatokat, vagyis ki az adatkezelő?

Személyes adatai kezelését a Vállalat felügyeli, vagyis a Vállalat az adatkezelő. Ezt a tevékenységet az Osztrák Adatvédelmi Hatóság felügyeli.

Hogyan tehet fel kérdést személyes adatainak védelmével kapcsolatban?

Elsőként kérjük, olvassa el a Gyakran ismételt kérdéseket és ezt a Nyilatkozatot. A Nyilatkozattal kapcsolatos kérdéseit bármikor elküldheti a support-en@gaminator.com e-mail címre, vagy Adatvédelmi tisztviselőnknek („DPO”), a dpo@greentube.com címre. Ügyfélszolgálatunk és a DPO-nk kellő figyelmet fog szentelni kérdéseinek.

Milyen jellegű személyes adatokat kezel a vállalat?

Tevékenységétől és a Weboldalon/Alkalmazásban választott szolgáltatásoktól függően az alábbi adatokat, vagy azok egy részét kezeljük:

A Weboldal/Alkalmazás felhasználóinak engedélyezhetjük, hogy vendégként játsszanak, mely „teszt üzemmód” néven is ismert. Ezekhez a fiókokhoz csak rendkívül korlátozott információ tartozik, pl. az eszköz adatai és a tokenek. A regisztrációs folyamattal a teszt üzemmód felhasználói fiókká alakítható.

Mik a személyes adatok kezelésének céljai?

Adatait az alábbi célokból kezeljük:

Mi a személyes adatok kezelésének jogalapja?

Mi az az adatmegőrzési időszak?

Az alábbi időszakok és kritériumok érvényesek, kivéve, ha a törvény eltérő időszakot ír elő vagy engedélyez, vagy ezt észszerű okokból szükségesnek tartjuk:

Biztonsági és adatvédelmi intézkedések

A Személyes adatokat részben vagy teljesen automatizált elektronikus eszközökkel kezeljük, és megfelelő biztonsági intézkedésekkel védjük. Azon tevékenységeknél, melyek jelentős jogi következményekkel járhatnak, pl. a profilozáson alapuló döntéshozatalnál, minden esetben történik emberi beavatkozás és/vagy ember hozza meg a végső döntést. Az adatokat megfelelő jogi, adminisztratív, műszaki, személyzeti és fizikai intézkedésekkel védjük az elvesztéssel, lopással, és az illetéktelen felhasználással, közléssel és módosítással szemben.

A Weboldal/Alkalmazás partner hálózatokra vagy külső weboldalakra/alkalmazásokra mutató vagy onnan eredő linkeket tartalmazhatnak. Ha ilyen linket egy weboldalra/alkalmazásra követ, tartsa szem előtt, hogy azok saját adatvédelmi szabályokkal és feltételekkel rendelkeznek, melyek tartalmáért semminemű felelősséget nem vállalunk. Bármilyen információ megadása előtt ellenőrizze ezeket a szabályokat és feltételeket.

Ki férhet hozzá személyes adathoz?

Adatkezelést az Európai Gazdasági Térségen (EGT) belüli vagy kívüli címzettek végezhetnek, az alábbi korlátokon belül:

Harmadik felek hozzáférése adataihoz a részünkre végzett feladataik teljesítéséhez vagy a törvény által előírt szükséges adatokra korlátozódik, a törvény szerinti és általunk szükségesnek tartott titoktartási és adatvédelmi kötelezettségek alkalmazása mellett.

Ha további információkra van szüksége az adatkezelőkről, forduljon hozzánk.

Történik-e személyes adat továbbítása külföldre?

Adatait csak a megfelelő biztosítékok rendelkezésre állása esetén továbbítjuk az EGT-n kívülre.

Egyes EGT-n kívüli országok esetében az Európai Bizottság (EB) elismeri, hogy megfelelő szintű adatvédelmet biztosítanak. Ezen országok listáját megtalálja itt: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en

Olyan EGT-n kívüli országba történő adattovábbítás esetén, mely az EB szerint nem nyújt megfelelő szintű adatvédelmet, a Vállalat megfelelő biztosítékokat alkalmaz a Személyes adatok védelmére, az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályoknak, pl. az EB által a GDPR-nek megfelelően elfogadott általános szerződéses feltételeknek megfelelően.

A Weboldal/Alkalmazás egyes szolgáltatásainak nyújtása adatainak az EGT-n kívüli adatkezeléssel járhat:

Ha további információkra van szüksége, forduljon hozzánk.

Milyen jogai vannak személyes adatai kezelésével kapcsolatban?

Bármikor:

Ezen jogai gyakorlásához forduljon bármikor ügyfélszolgálatunkhoz a support-en@gaminator.com vagy adatvédelmi tisztviselőnkhöz a dpo@greentube.com e-mail címen.

Eltérő rendelkezés hiányában jogai gyakorlását írásban kell kérnie. Kérését ingyenesen teljesítjük, egyes esetekben azonban méltányos díjat számíthatunk fel, és egészében vagy részben elutasíthatjuk kérését. Mindent megteszünk, hogy teljesítsük kérését, egyes esetekben azonban egyéb jogi kötelezettségeink vagy harmadik felek jogai elsőbbséget élvezhetnek.

Kéréseit általában a beérkezésüktől számított egy hónapon belül kezeljük. Kérései összetettségétől és számától függően ez az időszak további két hónappal meghosszabbítható. Mindent megteszünk, hogy a lehető leggyorsabban reagáljunk kérésére, de egyéb jogi kötelezettségeink vagy harmadik felek jogai lassíthatják ennek folyamatát. Minden ilyen esetben a kérés beérkezésétől számított egy hónapon belül értesítjük az adminisztratív határidő meghosszabbításáról és ennek okáról.

A Nyilatkozat módosítása

A jelen Nyilatkozat a fejlécében feltüntetett dátumtól érvényes. Az üzleti fejleményektől és a jogi és szabályozási változásoktól függően a Nyilatkozat a későbbiekben módosulhat. A lényeges módosításokról a Weboldalon/Alkalmazásban elhelyezett Nyilatkozattal tájékoztatjuk. A Nyilatkozat utolsó frissítésének dátumát az oldal tetején található dátumból állapíthatja meg.